ATELIER WAARNEMING, VOORSTELLING, VORMGEVING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Joris VERMASSEN
Referentie AMBKUV03A13442
 
Trefwoorden
Atelier Waarneming, Voorstelling, Vormgeving

Doelstellingen
Een waargenomen beeld kunnen omzetten in een persoonlijke maar herkenbare tekening, die zelfstandig kan functioneren.
Een eigen visie hebben op het medium tekenen.
Kennis hebben van de artistieke context waarin men werkt.
De kennis van de menselijke vormen kunnen toepassen bij het beeldhouwen.
Inzicht hebben in het digitaal verwerken van tekeningen.
Bekwaam zijn om de verschillende elementen van een tekening (lijn, volume, kleur, compositie...) te manipuleren in functie van het beoogde doel.
Open staan voor andere meningen en bereid zijn om in dialoog te gaan.


Leerinhoud
Studies omtrent manipuleerbare voorwerpen in bepaalde situaties en omgevingen gekoppeld aan studie van materiaal, techniek en compositie. Studies omtrent het reëel menselijk lichaam in bepaalde situaties, omgeving en thematische context, gekoppeld aan de studie van het materiaal, techniek en compositie. Introductie in het gebruik van Photoshop.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
NihilStudiebegeleiding


Onderwijsvormen
WerkatelierEvaluatievorm
Criteria: op basis van kwaliteit/inzet/inhoud
Permanente evaluatie: praktisch iedere maand wordt er geëvalueerd. Dit gebeurt mondeling, iedere student(e) afzonderlijk, maar zonder punten te geven.
Tussen de eerste en de tweede periode wordt er een tussentijdse evaluatie gehouden en kunnen er punten worden gegeven. Dit gebeurt samen met de titularissen van het hoofdatelier.
Periodegebonden evaluatie: eindbeoordeling in juni door een jury

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
J. Vermassen