ATELIER VRIJE KUNSTEN BEELDHOUWKUNST
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 100.0
Stages en scriptie [C] 100.0
Studietijd [D] 375
Studiepunten [E] 15
Doceertaal Nederlands
Titularis NoŽl DE BUCK
Referentie AMBKUV03A13441
 
Trefwoorden
Atelier vrije kunsten beeldhouwkunst

Doelstellingen
De student(e) wordt voorbereid om voldoende maturiteit op artistiek en intellectueel vlak, voldoende integriteit en artistieke individualiteit en metier op te bouwen. De student(e) wordt voorbereid om het laatste jaar met voldoende autonomie te kunnen aanvangen, een jaarplanning te kunnen opmaken en deze uit te voeren.Leerinhoud
Het realiseren van Sculpturen an-sich, ruimtelijke installaties en performances, werken in situ, time-based work, projecten en manifestaties, enz... .
Deelname aan tentoonstellingen en manifestaties en ontplooien van eigen initiatieven binnen en buiten de school:
- tentoonstellingen
- manifestaties
- projecten

Insturen dossier en deelname aan één of meerdere specifieke binnen- en/of buitenschoolse activiteit(en) kan als uitdrukkelijke opdracht worden gesteld voor iedere student(e) van de eerste meestergraad. Voor sommige projecten is deelname afhankelijk van selectie.
Individuele planning in overleg met titularis.Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
375 €: aankoop in functie van eigen ontwerpen. Eigen werktuigen verder uitbreiden.Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
werkatelierEvaluatievorm
Criteria: Het artistiek werk moet blijk geven van een grote zelfstandigheid en artistieke individualiteit en een afgewerkt product zijn.
Permanente evaluatie op basis van o.a. deelname aan projecten en tentoonstellingen,.. binnen en buiten de school. In de loop van het academiejaar zijn er voor iedere student(e) minimum twee evaluaties voorzien afhankelijk van de individuele planning en in overleg met titularis.
Periodegebonden evaluatie: het eindwerk wordt in juni door een jury beoordeeld.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Inleveren begeleidende scriptie, dossier en portfolio voor 15 mei bij ateliertitularis-promotor, in voldoende exemplaren voor alle juryleden intern en extern, copromotor, exemplaar voor archief. De studenten dragen er zorg voor dat alle interne juryleden een exemplaar ontvangen voor 20 mei. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
N. De Buck, G. Vercaemer en gastdocenten