AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 88
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis NoŽl DE BUCK
Referentie AMBKUV03A13439
 
Trefwoorden
Afstudeerproject

Doelstellingen
De student(e) moet
1. een scriptie (in samenwerking met afstudeerproject scriptie)
2. een dossier
3. een portfolio
opbouwen.


Leerinhoud
Opbouwen van scriptie, dossier en portfolio bestaande uit:
-een scriptie
-een filosofische en artistieke situering + vergelijking met andere kunstenaars die met gelijkaardige inhouden bezig zijn
-voorstellen en toelichten van onderwerp en inhoud van afstudeerproject 2-de meestergraad
-voorstellen+ ontwerpen en planning voor volgend academiejaar
-portfolio
-keuze van co-promotor
-verslag voorbereidende gesprekken en onderhandelingen tussen promotor, co-promotor en student
-prospectie locatie voor eindpresentatie 2-de meestergraadBegincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
62,5 €: basismateriaalStudiebegeleiding


Onderwijsvormen
individueel werkcollegeEvaluatievorm
Criteria: scriptie en dossier moeten de nodige elementen bevatten omschreven in het programma en moeten blijk geven van artistieke en technische haalbaarheid en zelfstandigheid in functie van de eindtermen van de opleiding.
Permanente evaluatie: tussentijdse beoordeling
Periodegebonden evaluatie: het dossier wordt in juni door een jury beoordeeld.
Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Inleveren scriptie, dossier en portfolio voor 15 mei bij ateliertitularis-romotor, in voldoende exemplaren voor alle juryleden intern en extern, copromotor, exemplaar voor archief.De studenten dragen er zorg voor dat alle externe juryleden een exemplaar ontvangen voor 25 mei, alle interne juryleden voor 20 mei.
Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
N. De Buck