SCRIPTIE AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 88
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Paul HOSTE
Referentie AMBKUV03A13438
 
Trefwoorden
Scriptie afstudeerproject

Doelstellingen
De studenten die afstuderen worden verondersteld een scriptie te schrijven bij hun beeldend werk.
Daarom wordt reeds begeleiding van een eerste scriptie georganiseerd in de eerste meestergraad.


Leerinhoud
In een aantal inleidende lessen wordt het hoe en het waarom van de scriptie nader toegelicht en gemotiveerd en worden in groepsverband kleine schrijfoefeningen opgezet.
Een tweede deel voorziet in individuele begeleiding bij het schrijven van een aanzet van scriptie over volgende thema's:
1) subject (biografie, preferenties, milieu, ontwikkeling, dit alles zo afstandelijk mogelijk - geen autobiografie)
2) context (verwantschap, artistieke associaties, traditie, geografie, socio-culturele context)
3) project (ontwikkeling tot dan toe, overzicht van werk de afgelopen jaren), tendensen, planning
4) object (werkbeschrijving, materiaalbeschrijving, omvang, kostenraming, productiewijze)

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
nihil


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Aanvankelijk enkele collectieve schrijfoefeningen, vervolgens individuele remediëring, begeleiding naar eindtekst toe.

Evaluatievorm
De studenten schrijven een scriptie die beoordeeld wordt als werkstuk dat eventueel naast het werk kan worden ingediend bij de titularis.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
W. De Temmerman