AFSTUDEERPROJECT AUTONOOM ONTWERP
 
Wordt gegeven in 4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 125.0
Studietijd [D] 453
Studiepunten [E] 16
Doceertaal Nederlands
Titularis Olivier WAELKENS
Referentie AMBKUT04A99569
 
Trefwoorden
Afstudeerproject autonoom ontwerp

Doelstellingen
Studenten wegwijs maken in een volwassen professioneel opbouwen, verwerken, realiseren en presenteren van een kledingcollectie. Een collectie waarin zij hun creativiteit, persoonlijkheid en kunstgevoeligheid ten volle uiten.

Leerinhoud
Om de doelstelling te beogen wordt gestreefd naar een systematische aanpak binnen het creatieve proces.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
minimum 1.250 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier met individuele begeleiding

Evaluatievorm
Permanente evaluatie:
Eindbeoordeling: resultaatevaluatie, beoordeling van het afstudeerproject, tijdens een presentatie en verdediging, voor een professionele externe jury.
Evaluatie criteria:
Artistiek intellectuele bekwaamheid: onderzoek, analyse, synthese
Artistiek creatieve bekwaamheid: originaliteit, esthetisch bewustzijn, interpretatie
Artistiek communicatieve bekwaamheid: presentatie, technologische kennis
Artistieke studiebekwaamheid: motivatie, receptiviteit, planning

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
O. Waelkens