AFSTUDEERPROJECT STYLING
 
Wordt gegeven in 4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 87.5
Studietijd [D] 378
Studiepunten [E] 13
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AMBKUT04A99565
 
Trefwoorden
Afstudeerproject styling

Doelstellingen
De student moet op een professionele manier zijn artistieke identiteit als ontwerper en zijn gerealiseerde collectie kunnen presenteren.

Leerinhoud
De student moet op een professionele manier zijn artistieke identiteit als ontwerper en zijn gerealiseerde collectie kunnen presenteren, die gelinkt is aan een concept.
Deze presentatie moet een eindvoorstelling zijn, een overzicht en een vertaling van het concept in woord en beeld.
De onderdelen die hierin een belangrijke rol spelen, zijn de inspiratiebronnen, thema-onderzoek, materie, kleur, grafismen, vormgeving, accessoires, choreografie, visagie en locatie.
De grafische weergave en omkadering van het concept naar inhoud en presentatie vormen een onderdeel van het project.
Deze elementen worden samengevat in een stylingboek.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
150 €


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier en interview


Evaluatievorm
Permanente evaluatie:
Eindbeoordeling:
Resultaatevaluatie: beoordeling van het afstudeerproject tijdens een presentatie en verdediging voor een professionele externe jury.
Evaluatie criteria:
Artistiek intellectuele bekwaamheid: onderzoek, analyse, synthese
Artistiek creatieve bekwaamheid: originaliteit, esthetisch bewustzijn, interpretatie
Artistiek communicatieve bekwaamheid: presentatie, technologische kennis
Artistieke studiebekwaamheid: motivatie, receptiviteit, planning

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
R. Martin