ATELIER TOEGEPAST MODEONTWERPEN
 
Wordt gegeven in 4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 178
Studiepunten [E] 7
Doceertaal Nederlands
Titularis Anke LOH
Referentie AMBKUT04A13231
 
Trefwoorden
Atelier toegepast modeontwerpen

Doelstellingen
De studenten hebben de capaciteit, inzicht en analytische aanpak om een toegepast project, waarbij het vertrekpunt gelinkt is aan een concrete consument / doelgroep, professioneel te visualiseren en realiseren.


Leerinhoud
Streven naar een systematische aanpak en analytisch inzicht binnen het creatief proces.
Een visie ontwikkelen en een studie maken van bestaande vormen en concepten voor de uitbouw van een eigenheid in de totale vormentaal.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
minimum van ongeveer 500 €


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier


Evaluatievorm
Evaluatie: beoordeling van het praktisch werk en attitude t.o.v. het specifieke vak het modeontwerpen.
Permanente evaluatie: procesevaluatie 1/3 van de punten.
Tussentijdse evaluatie en eindbeoordeling : resultaatevaluatie: 2/3 van punten door de lesgever in samenspraak met de binnenschoolse jury.
Evaluatie criteria:
Artistiek intellectuele bekwaamheid: onderzoek, analyse, synthese
Artistiek creatieve bekwaamheid: originaliteit, esthetisch bewustzijn, interpretatie
Artistiek communicatieve bekwaamheid: presentatie, technologische kennis
Artistieke studiebekwaamheid: motivatie, receptiviteit, planning

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
A. Loh