TECHNOLOGIE AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 75.0
Studietijd [D] 113
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Annie NEVE
Referentie AMBKUT04A13223
 
Trefwoorden
Technologie afstudeerproject

Doelstellingen
Producten afleveren die getuigen van een technisch theoretische kennis en een doorzicht in een veelheid van techniek.
Techniek creatief weten te manipuleren.


Leerinhoud
De opvolging en ondersteuning van de technische problemen bij het afstudeerproject


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
50 €


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier


Evaluatievorm
Permanente evaluatie tijdens lesuren.
Eindevaluatie: beoordeling eindwerken juni
Evaluatie criteria:
- Hoeveelheid technische kennis en toepasbaarheid van die kennis.
- Artistieke communicatieve bekwaamheid tonen met die kennis.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
A. Neve