CADCAM
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 88
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Elisabeth HUYGELEN
Referentie AMBKUT03K13634
 
Trefwoorden
CADCAM

Doelstellingen
De studenten inzicht geven in de technische basisvereisten bij het ontwerpen voor geweven en bedrukte stoffen. Het CADCAM-systeem leren gebruiken als hulpmiddel bij het ontwerpen voor industriële doeleinden of voor digitaal drukken.


Leerinhoud
Basiskennis bijbrengen voor het ontwerpen van geweven platte stoffen, industrieel en digitaal bedrukte stoffen, aan de hand van een CADCAM-systeem.
Bestaande ontwerpen van de studenten worden geïnterpreteerd en op rapport gezet en bruikbaar gemaakt voor de industrie.


Begincompetenties
Elementaire kennis van bindtechnieken en weefkunde.


Eindcompetenties


Leermaterialen
CADCAM-computer SOPHIS, NUTA'S SOPHIS


Studiekosten
Nihil


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Practica met gebruik van CADCAM-computerEvaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: gequoteerde oefeningen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. Huygelen