DECORATIEF TEKENEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 88
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Ronny MARTIN
Referentie AMBKUT03K13633
 
Trefwoorden
Decoratief tekenen

Doelstellingen
Artistiek historische bronnen tekenkundig analyseren en aanwenden als inspiratiebron voor het ontwerpen van een textielcollectie.


Leerinhoud
Analytisch onderzoek naar inhoudelijke en decoratief-historische stijlkenmerken.Via deze inspiratiebron een verbinding maken met een eigen hedendaagse textielcollectie.
De presentatie gebeurt in boekvorm.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
minimum van ongeveer 60 Euro


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier


Evaluatievorm
Eindbeoordeling: op het einde van de lessenreeks.

Evaluatie criteria:
Artistiek intellectuele bekwaamheid: onderzoek, analyse, synthese
Artistiek creatieve bekwaamheid: originaliteit, esthetisch bewustzijn, interpretatie
Artistiek communicatieve bekwaamheid: presentatie, technologische kennis
Artistieke studiebekwaamheid: motivatie, receptiviteit, planning

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
R. Martin