FOTO/LAY-OUT/DIGITALE BEELDVERWERKING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 88
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Luc MONSAERT
Referentie AMBKUT03K13631
 
Trefwoorden
Foto/lay-out/digitale beeldverwerking

Doelstellingen
Realisatie van een fotografisch voornamelijk digitaal tweedimensioneel werk in combinatie met eigentijdse fotografie en vormgeving.
Reflectie van eigen collectie in een poëtisch-esthetische vorm.


Leerinhoud
Verwerken van traditioneel opgenomen en digitale beelden via Photoshop-initiatie.
In overleg met de studenten van de meestergraden optie fotografie kan worden gewerkt aan de realisatie van foto's.
De student mode speelt de realiserende rol en zorgt voor de setting en styling.


Begincompetenties
Begrippen fotografie uit vorige jaren.


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Max 80 € ( afhankelijk van inhoud en presentatie)


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
werkatelier


Evaluatievorm
Criteria:
Beoordeling van praktisch werk en attitude t.o.v. het vakonderdeel en de toepassing ervan.
Vormen van zelfstudie en motivatie.
Permanente evaluatie: permanent door de lesgever, procesevaluatie.
Evaluatie criteria:
Artistiek intellectuele vaardigheid: onderzoek, analyse, synthese
Artistiek creatieve vaardigheid: originaliteit, esthetisch bewustzijn, interpretatie
Artistiek communicatieve vaardigheid: presentatie, verworven zelfstudie, technologische onderzoek
Artistieke studiebekwaamheid: motivatie, zelfstudie, receptie, planning en werkanalyse

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Monsaert