ATELIER WAARNEMING, VOORSTELLING, VORMGEVING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Joris VERMASSEN
Referentie AMBKUT03A13205
 
Trefwoorden
Atelier Waarneming, Voorstelling, Vormgeving

Doelstellingen
Een waargenomen beeld kunnen omzetten in een persoonlijke, maar herkenbare tekening die zelfstandig kan functioneren.
Een eigen visie hebben op het medium tekenen.
Kennis hebben van de artistieke context waarin men werkt.
De kennis van de menselijke vormen kunnen toepassen bij het mode- en textielontwerpen.
Inzicht hebben in het digitaal verwerken van tekeningen.
In staat zijn om de verschillende facetten van een tekening (lijn, volume, kleur, compositie...) te manipuleren in functie van het beoogde doel.
Open staan voor andere meningen en bereid zijn om in dialoog te gaan.

Leerinhoud
Studies omtrent manipuleerbare voorwerpen in bepaalde situaties en omgevingen gekoppeld aan studie van materiaal, techniek en compositie. Studies omtrent het reëel menselijk lichaam in bepaalde situaties, omgeving en thematische context, gekoppeld aan de studie van materiaal, techniek en compositie. Introductie in het gebruik van Photoshop.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
50 €


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier


Evaluatievorm
Permanente evaluatie:
Periodegebonden evaluatie: eindbeoordeling in juni met jury bestaande uit lesgevers en jaarverantwoordelijke(n).
Evaluatie criteria:
-Beantwoorden aan de vooropgestelde doelstellingen.
-Een adequate en tekenkundige genietbare weergave van de onderwerpen en de hierbij gebruikte inventiviteit.
-Een ontwikkeling van een kritische visie op het tekenen.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J. Vermassen