ATELIER TOEGEPAST TEXTIEL ONTWERP
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 138
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Elisabeth HUYGELEN
Referentie AMBKUT03A13204
 
Trefwoorden
Atelier toegepast textiel ontwerp

Doelstellingen
Leren ontwerpen, rekening houdend met specifieke beperkingen en mogelijkheden eigen aan een product. Dit zijn o.a. technische eigenschappen, gebruiks- en milieuvriendelijkheid en industriële verwerkingsmogelijkheden.


Leerinhoud
Opdrachten tot het ontwerpen voor bruikbare textiel zoals tapijt, badstof, gordijn, meubelstof, kledingstof, enz. met specifieke productvereisten (rapporten, weeftechnieken, kleurbeperking, druktechnieken,..).
Soms wordt een opdracht geformuleerd via een bedrijf, een wedstrijd, een project.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
minimum van ongeveer 125 €.


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier


Evaluatievorm
Evaluatie criteria:
Artistiek intellectuele bekwaamheid: onderzoek, analyse, synthese
Artistiek creatieve bekwaamheid: originaliteit, esthetisch bewustzijn, interpretatie
Artistiek communicatieve bekwaamheid: presentatie, technologische kennis
Artistieke studiebekwaamheid: motivatie, receptiviteit, planning

Procesevaluatie: permanente evaluatie tijdens de atelieruren waarbij het proces constant wordt geëvalueerd = 1/3 van de punten.
Productevaluatie: de punten worden toegekend door een jury tijdens de eindbeoordeling van het werk in juni = 2/3 van de punten.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. Huygelen