ATELIER AUTONOOM TEXTIEL ONTWERP
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 151
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Elisabeth HUYGELEN
Referentie AMBKUT03A13203
 
Trefwoorden
Atelier autonoom textiel ontwerp

Doelstellingen
Vanuit een doorgedreven onderzoek naar technieken en materialen een kritisch inzicht ontwikkelen t.o.v.het hedendaags textielontwerpen en al zijn mogelijkheden.Textiel leren plaatsen in de wereld van kunst en design. Het bevorderen van eigenheid, kritisch denken, esthetisch bewustzijn.


Leerinhoud
Door middel van experimenteel onderzoek, een eigenzinnige creatieve collectie textiele materialen en/of producten ontwerpen en ontwikkelen. Experimenteren op het specifieke vlak van het textielontwerpen: rapporten, bladorganisaties, composities, kleurcombinaties, materiecombinaties en technieken, zowel op papier als met textiel. De collectie wordt opgebouwd rond een jaarthema en wordt geheel of gedeeltelijk gepresenteerd op de eindtentoonstelling in de vorm van kunst-of gebruiksvoorwerpen. Het evolutieproces wordt vastgelegd in een sfeerwerkboek.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
minimum van ongeveer 250 €


Studiebegeleiding
Permanente individuele begeleiding in het atelier.


Onderwijsvormen
Werkatelier


Evaluatievorm
Evaluatie criteria:
Artistiek intellectuele bekwaamheid: onderzoek, analyse, synthese
Artistiek creatieve bekwaamheid: originaliteit, esthetisch bewustzijn, interpretatie
Artistiek communicatieve bekwaamheid: presentatie, technologische kennis
Artistieke studiebekwaamheid: motivatie, receptiviteit, planning

Procesevaluatie: permanente evaluatie tijdens de atelieruren waarbij het proces constant wordt geëvalueerd = 1/3 van de punten.
Productevaluatie: de evaluatie gebeurt door een interne jury tijdens de eindbeoordeling van het werk in juni en bedraagt 2/3 van de punten.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. Huygelen