ATELIER ONTWERPASPECTEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 138
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Elisabeth HUYGELEN
Referentie AMBKUT03A13202
 
Trefwoorden
Atelier ontwerpaspecten

Doelstellingen
Een onderzoek naar de omstandigheden die het ontwerpen beïnvloeden en het bepalen van een eigen creatief standpunt daartegenover.
Creatief en origineel leren verwerken en interpreteren van trends en tendensen.


Leerinhoud
Analyse van trends en tendensen aan de hand van trendboeken,vaktijdschriften, tentoonstellingsbezoeken en culturele actualiteit. Verwerking en interpretatie d.m.v. kleurkaarten, fotocollage, materiaalonderzoek, vormgeving. Er worden bezoeken georganiseerd aan vakbeurzen en bedrijven.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
minimum van ongeveer 250 €


Studiebegeleiding
Permanente individuele begeleiding in het atelier.


Onderwijsvormen
Werkatelier


Evaluatievorm
Evaluatie criteria:
Artistiek intellectuele bekwaamheid: onderzoek, analyse, synthese
Artistiek creatieve bekwaamheid: originaliteit, esthetisch bewustzijn, interpretatie
Artistiek communicatieve bekwaamheid: presentatie, technologische kennis
Artistieke studiebekwaamheid: motivatie, receptiviteit, planning

Procesevaluatie: permanente evaluatie tijdens de atelieruren waarbij het proces constant wordt geëvalueerd = 1/3 van de punten.
Productevaluatie = 2/3 van de punten.
Er is een tussentijdse beoordeling in januari in aanwezigheid van een jury. Die staat op 3/6 van de punten. In juni wordt 1/6 van de punten toegekend op het onderdeel reflectie in het beroepsveld.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. Huygelen