ATELIER STYLING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 103
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Ronny MARTIN
Referentie AMBKUT03A13200
 
Trefwoorden
Atelier styling

Doelstellingen
De student moet een stijlbepaling ontwerpen aan de hand van systematisch onderzoek in woord en beeld en zodoende de relaties aantonen tussen het uitgangspunt van zijn collectie en het product.

Leerinhoud
Het vormen van een communicatieve schakel tussen de inspiratiebronnen en producten. Deze 'verbeelding' wordt gerealiseerd door middel van methodes in een context, eigen aan productontwikkeling en styling.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
minimum van ongeveer 125 €


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier

Evaluatievorm
Evaluatie criteria:
Artistiek intellectuele bekwaamheid: onderzoek, analyse, synthese
Artistiek creatieve bekwaamheid: originaliteit, esthetisch bewustzijn, interpretatie
Artistiek communicatieve bekwaamheid: presentatie, technologische kennis
Artistieke studiebekwaamheid: motivatie, receptiviteit, planning
Permanente evaluatie. Elke opdracht wordt na de bespreking gequoteerd door de titularis. De som van de verschillende opdrachten is het eindcijfer.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
R. Martin