AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 25.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 88
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Ronny MARTIN
Referentie AMBKUT03A13199
 
Trefwoorden
Afstudeerproject

Doelstellingen
Een theoretische en praktische begeleiding bieden aan de studenten i.v.m. de realisatie van hun eindwerk, waarbij zij de wetmatigheden van professionaliteit leren hanteren en toepassen.


Leerinhoud
Bespreking van themakeuze, van werkvorm en/of methode, van begeleidingsfactoren, van presentatievormen en van de beoogde realisaties, voorstel planning.
Resultaat: dossier


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Ongeveer 10 Euro

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier


Evaluatievorm
Permanente evaluatie
Periodegebonden evaluatie: eindbeoordeling in juni in aanwezigheid van de titularis van de 2de meestergraad.
Evaluatie criteria:
Artistiek intellectuele bekwaamheid: onderzoek, analyse, synthese
Artistiek creatieve bekwaamheid: originaliteit, esthetisch bewustzijn, interpretatie
Artistiek communicatieve bekwaamheid: presentatie, technologische kennis
Artistieke studiebekwaamheid: motivatie, receptiviteit, planning

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
R. Martin