TECHNOLOGIE TEXTIELONTWERPEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 62.5
Studietijd [D] 207
Studiepunten [E] 7
Doceertaal Nederlands
Titularis Francine VAN DER BIEST
Referentie AMBKUT03A13198
 
Trefwoorden
Technologie textielontwerpen

Doelstellingen
De theoretische, technische en praktische kennis verwerven van weven, computergestuurd breien en computergestuurd borduren.
Praktische vaardigheid verwerven voor alle stofbewerkingen en stofvervormingen.


Leerinhoud
Theorie van weven en bindingsleer met praktische toepassingen op handweefgetouwen.
Theorie van machinaal breien met praktische toepassing op een computergestuurde breimachine.
Theorie van machinaal borduren met praktische toepassing op een computergestuurde borduurmachine.
Workshops voor stofbewerkingen o.a. verven, bedrukken, krimpen, batikken, reliëfstructuren creëren.
Samenstellen van een naslagwerk van alle technologische aspecten van deze technieken. Dit is een verderzetting van het textielwarenboek, opgestart in de kandidaturen.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
75 €


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges, oefeningen, workshops


Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: eindbeoordeling in juni.
Evaluatie criteria: technische en praktische kennis van de gedoceerde leerstof.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
F. Van der Biest