KUNSTFILOSOFIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
3de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
3de jaar Beeldende kunst optie fotografie
3de jaar Beeldende kunst optie fotografie
3de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
3de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Wim DE TEMMERMAN
Referentie AMBKUD03A13157
 
Trefwoorden
Kunstfilosofie

Doelstellingen
Inzicht in het ontologisch statuut van het kunstwerk

Leerinhoud
Studie van klassieke filosofische vertogen over kunst in de filosofie (en aansluitend ook in literatuur, sociologie, psychoanalyse...) teneinde te komen tot een verheldering van ruimte, tijd, maker/auteur, publiek, macht en waarheid in de actuele kunst.
Twee kunstfilosofische teksten, te kiezen uit een lectuurlijst (hetzij theoretisch, hetzij roman of ego-document).

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Teksten, syllabus, eigen nota's, lectuurlijst.


Studiekosten
Geen

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcollege.
Zelfstandige lectuur van 2 teksten.

Evaluatievorm
Mondeling examen over de leerinhoud, over de persoonlijke verwerking ervan en over de lectuur.
De lectuur vindt haar neerslag in:
1) een bondig klassiek, schriftelijk verslag over de eerste tekst (3 tot 5 pagina's, courant lettertype, bijv. optimum 12, anderhalve interlinie) met weergave van inhoud en leesindrukken.
2) een beeldend werk (medium algemeen vrij te kiezen) dat in relatie staat tot de tweede tekst.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
W. De Temmerman