KUNSTACTUALITEIT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
3de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
3de jaar Beeldende kunst optie fotografie
3de jaar Beeldende kunst optie fotografie
3de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
3de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Ignace BERNOLET
Referentie AMBKUD03A13156
 
Trefwoorden
Kunstactualiteit

Doelstellingen
- Kunstactualiteit bestaat uit het voorstellen en evalueren van recente ontwikkelingen in de beeldende kunst.
- Wat kan men in Kunstactualiteit als antwoord geven op een complexer en onoverzichtelijker wordend studieterrein?
- Uit de overdaad worden representatieve modellen (kunstenaars + tentoonstellingen) gekozen en ontleed.
- Het aanzetten om zelf tentoonstellingen te bezoeken en kritisch te kunnen evalueren.
- De bedoeling is geen beoordeling of veroordeling, maar het aanleren van een soepele attitude waarin men open blijft staan voor onnavolgbare posities.

Leerinhoud
Hoofdzakelijk situeren de kunstenaars en tentoonstellingen zich in de periode van de jaren '80 tot nu.
Analyse van verschillende actuele kunstenaars: hun werk, biografie, impact op de volgende generaties, hun vermogen om goede tentoonstellingen op te bouwen, hun motivatie en enthousiasme naar de jongeren toe.
Analyse van grote megatentoonstellingen (Documenta, Biënnales) versus de kleinere tentoonstellingen.
De selectie van kunstenaars wordt gemaakt naar aanleiding van recente belangrijke overzichtstentoonstellingen in binnen- en buitenland.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Op eigen initiatief tentoonstellingen bezoeken, kunsttijdschriften, catalogi en kunstenaarsboeken lezen.

Studiekosten
nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcolleges met beeldend materiaal.

Evaluatievorm
Criteria:
- evaluatie van inzicht en kennis van studenten via scriptie
- student moet in staat zijn
1) gedachten te ordenen en te ontwikkelen
2) kunstwerken te analyseren en in zijn context te plaatsen
3) theorie en praktijk op elkaar te betrekken
4) persoonlijk denken over de gegeven materie op gang te brengen
5) zich een mening vormen over de eigen positie tegenover de actuele kunstwereld
(Deze doelstellingen worden beter gerealiseerd via een scriptie dan via een klassiek examen)
Periodegebonden evaluatie: scriptie met een mondelinge proef betreffende scriptie

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
I. Bernolet