AFSTUDEERPROJECT & POSTPRODUCTIE
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 150.0
Studietijd [D] 425
Studiepunten [E] 17
Doceertaal Nederlands
Titularis Johan OPSTAELE
Referentie AMAKUF04A13058
 
Trefwoorden
Afstudeerproject & postproduktie

Doelstellingen
In deze tweede fase zal het afstudeerproject effectief uitgevoerd worden. Het afstudeerproject zal van dergelijke kwaliteit zijn dat de film niet alleen getuigt van de inzichten die de student verwierf gedurende de opleiding maar zich ook kan manifesteren buiten de schoolmuren in het bestaande circuit van festivals en televisie.

Leerinhoud
Voor de uitvoering en de technische invulling kan een beroep gedaan worden zowel op medestudenten als op mensen uit het vak. De student is verantwoordelijk voor alle inhoudelijke, artistieke, productionele en organisatorische kwaliteiten van het afstudeerproject. De organisatie en planning gebeuren in nauwe samenspraak met de ateliertitularissen. Vanuit het atelier film zal daar waar mogelijk inhoudelijke, morele en logistieke steun gegeven worden Naast het praktische luik van het afstudeerproject zal de student de begeleidende scriptie completeren en samen met het productiedossier ter inzage aan de juryleden overmaken voor de eigenlijke jury.

Begincompetenties
De student moet voldoende ervaring hebben op volgende gebieden: scenario, découpage, acteursregie, camera, geluid en montage, hij moet setervaring hebben in verschillende functies en productie-ervaring. Hij moet meerdere werken kunnen voorleggen waaruit deze kennis blijkt en waarmee hij bewijst dat hij die kennis kan omzetten in de geslaagde realisatie van projecten met een eigen invalshoek, persoonlijke werken dus die aantonen dat hij klaar is om een auteurswerk aan te vatten.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Afhankelijk van de productie.

Studiekosten
fase 1 + fase 2: Alle technische materialen (pellicule, labokosten, klankmateriaal, huur materiaal 16mm of video) nodig voor de realisatie van een kortfilm zijn ten laste van de student (van € 2.500 tot € 12.500 afhankelijk van de complexiteit van het scenario en de uitvoering). De student draagt volledige financiële verantwoordelijkheid voor zijn afstudeerproject.

Studiebegeleiding
Indien nodig kan de student ook buiten de lesuren op afspraak komen of via telefoon en e-mail contact opnemen om advies te vragen over inhoudelijke of productionele problemen.

Onderwijsvormen
werkatelier, zelfstandig werk

Evaluatievorm
Criteria: inhoudelijk, vormelijk en technisch zal het eindwerk van dergelijke kwaliteit zijn dat het beantwoordt aan de geldende professionele normen voor kortfilm. Periodegebonden evaluatie: jury met interne en externe juryleden
Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Cocquette, D. Impens, J. Opstaele