AFSTUDEERPROJECT & PREPRODUCTIE
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 150.0
Studietijd [D] 425
Studiepunten [E] 17
Doceertaal Nederlands
Titularis Johan OPSTAELE
Referentie AMAKUF04A13056
 
Trefwoorden
Afstudeerproject & preproductie

Doelstellingen
De student voert in de tweede meestergraad het afstudeerproject uit. De drager van het project kan zowel 16 mm of video zijn, deze keuze wordt in samenspraak met de titularis en copromotor gemaakt en wordt o.a. bepaald door de stijl van het project, maar er wordt ook rekening gehouden met de budgettaire mogelijkheden van de student. Hoewel steeds een auteursfilm, zal de student met zijn afstudeerproject zelf bepalen of hij een fictiefilm, een experimentele dan wel een documentaire draait, hij kan daarbij opteren voor een film met zowel inhoudelijke als met specifieke vormelijke aspiraties. De minimale lengte van het afstudeerproject bedraagt 10 min.

Leerinhoud
In deze eerste fase van het afstudeerproject zal de student een preproductiedossier aanmaken bestaande uit: een synopsis, scenario, treatment, een découpage en een technische uitsplitsing. Het onderwerp, het genre, de stijl en de uitvoering van de film worden door de student bepaald in samenspraak met de titularis en een door de student gekozen copromotor die de film inhoudelijk en/of technisch mee kan begeleiden. De scriptie maakt een essentieel onderdeel uit van het afstudeerproject en zal tegelijk met het afstudeerproject door de jury beoordeeld worden. Het betreft een document van 20 à 30 bladzijden die een ruime studie omvat van het medium film en meer bepaald het eigen werk plaatst in een bredere maatschappelijke en/of culturele context. Het is een begeleidend document dat zal getuigen van een intelligente en kritische instelling t.a.v. het medium en het eigen werk. De scriptie wordt begeleid door André Lefèvre. Het aanmaken van de scriptie loopt over de twee opleidingsonderdelen afstudeerproject

Begincompetenties
De student moet voldoende ervaring hebben in volgende gebieden: scenario, découpage, acteursregie, camera, geluid en montage, hij moet setervaring hebben in verschillende functies en productie-ervaring. Hij moet meerdere werken kunnen voorleggen waaruit deze kennis blijkt en waarmee hij bewijst dat hij die kennis kan omzetten in de geslaagde realisatie van projecten met een eigen invalshoek, persoonlijke werken dus die aantonen dat hij klaar is om een auteurswerk aan te vatten.


Eindcompetenties


Leermaterialen
Afhankelijk van de productie

Studiekosten
fase 1 + fase 2: Alle technische materialen (pellicule, labokosten, klankmateriaal, huur materiaal 16mm of video) nodig voor de realisatie van een kortfilm zijn ten laste van de student (van 2.500 € tot 12.500 € afhankelijk van de complexiteit van het scenario en de uitvoering). De student draagt volledige financiële verantwoordelijkheid voor zijn afstudeerproject

Studiebegeleiding
Indien nodig kan de student ook buiten de lesuren op afspraak komen of via telefoon en e-mail contact opnemen om advies te vragen over inhoudelijke of productionele problemen.


Onderwijsvormen
Individuele discussies en groepsgesprekken, werkcolleges, research, zelfstandig werk

Evaluatievorm
Criteria: evaluatie op basis van de originaliteit, creativiteit en uitvoerbaarheid van het preproductiedossier
Permanente evaluatie: op basis van de evolutie van het dossier
Periodegebonden evaluatie: voor de aanvang van het afstudeerproject productie en postproductie

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
D. Impens, J. Opstaele