MONTAGE
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Michel COQUETTE
Referentie AMAKUF04A13051
 
Trefwoorden
Montage

Doelstellingen
Onderzoek en toepassing van de diverse aangeleerde klankmontagesystemen die aan het eigen afstudeerproject een meerwaarde kunnen geven. Verkrijgen van een groter inzicht door een werkbezoek aan een montage- en mixagestudio in werking.

Leerinhoud
Studie en ontleding van klankmontage methodes bij bestaande films in functie van het te realiseren eindwerk. Uitvoering van de klankmontage bij het afstudeerproject. Bespreken en informeren over de diverse mogelijkheden en kostprijzen van de studio's in functie van de budgettering van het eindwerk (in groepsverband). Begeleiding van de klankmontage van het afstudeerproject.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
geen extra kosten

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Visies en besprekingen in groep, bedrijfsbezoeken en individuele begeleiding

Evaluatievorm
Criteria: de inhoudelijke aspecten en de technische kwaliteit van de montage van de film op basis van inzicht, techniek en professionaliteit.
Permanente evaluatie: opvolging en evaluatie bij de verschillende stadia van het afstudeerproject.
Periodegebonden evaluatie: beoordeling van de montage van het afstudeerproject tijdens de jury.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Coquette