TECHNIEK VAN HET GELUID
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Michel COQUETTE
Referentie AMAKUF04A13050
 
Trefwoorden
Techniek van het geluid

Doelstellingen
Onderzoek en toepassing van de diverse aangeleerde klankopname en -mixage technieken die aan het eigen afstudeerproject een meerwaarde kunnen geven. Uitwerken van de soundtrack bij het afstudeerproject.

Leerinhoud
Door het ontleden en bespreken van bestaande kortfilms en langspeelfilms een inzicht verwerven van de mogelijkheden die klank in dit medium kan bieden. Dit zowel op het technische als op het inhoudelijke niveau (in groepsverband). Het praktisch begeleiden van het klankgedeelte van het eindwerk vanaf het scenario, de opname, de montage en de mixage tot en met de definitieve vertoningskopie op 16mm of op video van het afstudeerproject (individueel).

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
kostprijs ingecalculeerd bij de atelierkosten, cfr. atelier film

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Visies en besprekingen in groep, bedrijfsbezoeken en individuele begeleiding

Evaluatievorm
Criteria: de inhoudelijke aspecten en de technische kwaliteit van de afgewerkte soundtrack van de film op basis van inzicht, techniek en professionaliteit.
Permanente evaluatie: opvolging en evaluatie bij de verschillende stadia van het afstudeerproject.
Periodegebonden evaluatie: beoordeling van de soundtrack van het afstudeerproject tijdens de jury.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Coquette