MUZIEK
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Martine HUVENNE
Referentie AMAKUF04A13049
 
Trefwoorden
Muziek

Doelstellingen
Praktische begeleiding bij de muziekkeuze en uitvoering van de afstudeerprojecten

Leerinhoud
Onderzoek op basis van het scenario, de rushes of de montage om bij het eigen afstudeerproject een passende muziekscore toe te voegen. Inhoudelijke begeleiding bij de muziekkeuze, eventueel samenstelling van de uitvoering en communicatie met muzikanten.

Begincompetenties
Het kunnen hanteren van een basisterminologie i.v.m. muziek en in staat zijn om een muziekfragment te analyseren.
Inzicht in de wisselwerking tussen de auditieve en de visuele laag. Een film voorleggen die in samenwerking met een componist/sounddesigner is gemaakt.

Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Kosten inbegrepen in het eindproject voor betaling van muzikanten

Studiebegeleiding
Begeleiding in de vorming van het concept van de klankband in eigen werk en van de samenwerking met de muzikant/componist.


Onderwijsvormen
individuele begeleiding

Evaluatievorm
Criteria: de muzikale kwaliteit van soundtrack van de film, originaliteit en stijleenheid.
Periodegebonden evaluatie: tijdens de jury van de afstudeerprojecten.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Huvenne