ESTHETICA VAN DE NIEUWE MEDIA
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis André LEFEVRE
Referentie AMAKUF03A13046
 
Trefwoorden
Esthetica van de nieuwe media

Doelstellingen
De student een beter inzicht geven in de esthetiek en de ethiek van de nieuwe media (computer, internet, digitale film, CD-rom, virtuele realiteit) en de communicatieve en artistieke mogelijkheden ervan leren ontdekken

Leerinhoud
Aan de hand van voorbeelden uit de wereld van kunst en cultuur wordt met de studenten een dialoog opgezet omtrent inhoud, vorm, stijl, maatschappelijke en culturele relevantie van de nieuwe media

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
computer, projectie-infrastructuur, internet-aansluiting

Studiekosten
nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theoretische uiteenzettingen, gastcolleges, visie van film(fragmenten), internetsites en video-art

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen (op basis van een schriftelijk analytisch werkdocument).

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
A. Lefèvre