ATELIER SCENARIO
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 37.5
Studietijd [D] 102
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Luc JANSSEN
Referentie AMAKUF03A13043
 
Trefwoorden
Atelier scenario

Doelstellingen
In de eerste meestergraad wordt voornamelijk functioneel gewerkt naar de oefeningen die de student dit jaar zal realiseren: de acteursoefening en het vrije werk. Daarnaast wordt een kortfilmscenario geschreven of een introductie gegeven naar het schrijven van een scenario voor langspeelfilm fictie

Leerinhoud
De studenten werken individueel aan een gestructureerde synopsis, treatment en step outline en aan de ontwikkeling van de personages.
In een tweede fase schrijven de studenten een gedialogeerde continue versie van het scenario voor kortfilm of een niet-gedialogeerde versie voor langspeelfilm.
Verder wordt er dieper ingegaan op de structuur van en de problemen binnen een scène.

Begincompetenties
Leerstof van de tweede kandidatuur

Eindcompetenties


Leermaterialen
Geen

Studiekosten
nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
oefeningen en atelier in workshopvorm

Evaluatievorm
Criteria: inzicht in de schriftuur, techniek, creatieve en dramatische ontwikkeling van de eigen geschreven scenario's.
Permanente evaluatie: evaluatie van het geleverde werk
Periodegebonden evaluatie: eindevaluatie (jury) in overleg met de andere lesgevers

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Janssen