ATELIER FICTIE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 62.5
Studietijd [D] 201
Studiepunten [E] 8
Doceertaal Nederlands
Titularis Beatrijs BOEYKENS
Referentie AMAKUF03A13042
 
Trefwoorden
Atelier fictie

Doelstellingen
Het atelier fictie of "de acteursoefening" is erop gericht een ruim inzicht te verwerven in de taken en het gedrag van de regisseur t.o.v. het totale proces van de fictiefilm.
Voorname aandacht wordt besteed aan het leren omgaan met een opnameploeg, het 'decouperen' van een scène en het professioneel regisseren van acteurs.
Het atelier resulteert in twee acteursoefeningen waarvan één volwaardig wordt afgewerkt tot een te vertonen scène.

Leerinhoud
Aan de hand van een opgelegd thema wordt onder begeleiding van de lesgever een individueel scenario en een draaiboek uitgewerkt.
De productieplanning en setorganisatie gebeuren volgens de gangbare normen in de professionele wereld.
Bij het draaien en regisseren wordt gewerkt met een carrousel-systeem waarbij een beurtrol opgesteld wordt voor de functies van regisseur, directeur van de fotografie, cameraman en geluidsman. De montage en postproductie wordt mee begeleid door de lesgevers montage en klank.
Ten minste één van de twee acteursoefeningen wordt op 16 mm gedraaid, maar mag afgewerkt worden op video via digitale montage.
Elke student is verantwoordelijk voor de inhoudelijke, organisatorische en regie- aspecten van zijn oefening

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
aanwezige film-opname en digitaal klank en postproductie materiaal

Studiekosten
(samen met het atelier film en documentaire) max. 1.250 € op jaarbasis voor pellicule, ontwikkeling, video- en klanktapes. Alle extra individuele kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het scenario zijn ten laste van de student

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theoretische uiteenzetting, werkcolleges binnen of buiten de school

Evaluatievorm
Criteria: het beantwoorden van het resultaat aan de vooropgestelde verwachting, maar vooral de persoonlijke en creatieve inbreng van de student.
Permanente evaluatie: evaluatie op het vlak van:
-motivatie, groepsinzet en methodiek
-visie, creativiteit, originaliteit en techniciteit
Periodegebonden evaluatie: jury op basis van het eindresultaat

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
V. Bal en B. Boeykens