ATELIER DOCUMENTAIRE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 62.5
Studietijd [D] 201
Studiepunten [E] 8
Doceertaal Nederlands
Titularis Peter KRUGER
Referentie AMAKUF03A13041
 
Trefwoorden
Atelier documentaire

Doelstellingen
Het atelier heeft tot doel de studenten op een praktijkgerichte wijze in te leiden tot de onafhankelijke realisatie én productie van creatieve documentaires. Het atelier vormt een geïntegreerde workshop waarbij zowel creatieve, inhoudelijke, financiële, technische als productionele aspecten aan bod zullen komen. Alle verschillende stappen in het produceren en realiseren van een onafhankelijke documentaire zullen doorlopen worden, gaande van de ontwikkelings- en financieringsfase tot en met de realisatie, montage en distributie van de film. Het verwerven van inzicht in de werking van de lokale én internationale markt maakt dan ook deel uit van de workshop. De workshop is daarom essentieel een simulatie van de courante documentaireproductieprocessen in België en Europa.

Leerinhoud
1. Inleiding in de taal van de onafhankelijke documentaire 'filmmaker' (stijlen en stromingen, creatieve benaderingswijzen)
2. Inleiding in de taal van de onafhankelijke documentaire 'producent' (pitchen, dossiers maken, analyse van de financiële & legale productieaspecten : inzicht in de werking van coproducenten, distributeurs, omroepen, fondsen, enz.)
3. Inleiding in documentaire basistechnieken (researchen, participerende observatie, camera, geluid, interviewtechnieken, postproductie, mixing...)
Opdrachten per student:
1. Schrijven van een minikit, een treatment en een productiedossier (als voorbereiding van de film)
2. De realisatie van een creatieve documentaire op video (naar een vooropgesteld thema van de docent)
3. Het ontwerp van een documentair slot voor televisie (Hiervoor dienen studenten documentaire filmfestivals te bezoeken).Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
- filmfragmenten
- aanwezige video-opname en klank en postproductie materiaal


Studiekosten
(samen met het atelier film en fictie) max. 1.250 € op jaarbasis voor pellicule, ontwikkeling, video- en klanktapes. Alle extra individuele kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het scenario zijn ten laste van de student

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theoretische uiteenzettingen & werkatelier met oefeningen buiten de school

Evaluatievorm
Het resultaat is ondergeschikt aan het proces. Het gaat zowel om 'work-in-process' als om 'professionals-in-development'. Tijdens het jaar dienen de studenten ook elkaar te evalueren en te bekritiseren op het vlak van visie, creativiteit en techniek. Bij de eindevaluatie zullen zowel het proces als het eindresultaat in aanmerking genomen worden. Criteria: het beantwoorden van het resultaat aan de vooropgestelde verwachting, de persoonlijke, creatieve en technische inbreng van de student.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
P. Krüger