ATELIER FOTOGRAFIE VAN DE FILM
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 37.5
Studietijd [D] 82
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Jan VANCAILLIE
Referentie AMAKUF03A13040
 
Trefwoorden
Atelier fotografie van de film

Doelstellingen
Het atelier fotografie van de film staat in de eerste meestergraad volledig in functie van de werken die de studenten zullen maken in de loop van dit jaar. De finesses van het vak worden bijgebracht op basis van deze praktische voorbeelden

Leerinhoud
Op basis van het scenario, de beelduitsplitsing en de eventuele storyboard wordt getracht een eigen 'stijl' aan de fotografie en aan het beeld te geven. In de praktische uitvoering zal de student steeds nauw samenwerken met de regisseur van de film

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
(kostprijs ingecalculeerd bij de atelierkosten, cfr. atelier film)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Geïntegreerd werkatelier i.s.m. het atelier film

Evaluatievorm
Criteria: Voldoende praktisch inzicht om in de praktijkoefeningen de fotografie, zowel technisch als esthetisch toe te passen.
Permanente evaluatie:
Periodegebonden evaluatie: beoordeling (jury) van de fotografische kwaliteiten in de uitgevoerde opdrachten

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J. Vancaillie