AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 12.5
Stages en scriptie [C] 37.5
Studietijd [D] 82
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Johan OPSTAELE
Referentie AMAKUF03A13039
 
Trefwoorden
Afstudeerproject

Doelstellingen
Hoewel het afstudeerproject uitgevoerd wordt in de tweede meestergraad, zal de student op het einde van de eerste meestergraad de grote krijtlijnen vastleggen. Hij zal o.a. bepalen welke "stijl" (fictie-experimenteel-documentair) zijn film zal dragen. Daarnaast zal het basisidee in samenspraak met de titularissen en de copromotoren reeds in zoverre uitgewerkt zijn dat bij de aanvang van de tweede meestergraad een eerste versie van het scenario klaar is. Het werk gerealiseerd in het atelier film kan reeds gezien worden als een aanzet voor het afstudeerproject

Leerinhoud
De student krijgt voldoende gegevens van inhoudelijke, vormelijke en organisatorische aard om het afstudeerproject tot een goed einde te brengen. De begeleiding gebeurt in de beginfase klassikaal maar is daarna individueel en aangepast aan de noden van elk project. Het eindresultaat zal bestaan uit een dossier waarin de student één of meerdere voorstellen doet voor zijn afstudeerproject: elk dossier bevat een intentieverklaring, een synopsis en een treatment, hij kan het dossier verder aanvullen met foto's en tekstmateriaal die zijn intenties inhoudelijk of vormelijk verduidelijken.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
nihil

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
theoretische uiteenzettingen, werkcolleges binnen of buiten de school

Evaluatievorm
Criteria: het preproductiedossier wordt beoordeeld op de filmische inzichten, originaliteit en uitvoerbaarheid.
Periodegebonden evaluatie: jury op basis van het afgeleverde dossier

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
J. Opstaele