MONTAGE
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 37.5
Studietijd [D] 101
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Eric DE VOS
Referentie AMAKUF03A13038
 
Trefwoorden
Montage

Doelstellingen
In de eerste meestergraad wordt door middel van oefeningen meer aandacht besteed aan de praktische en artistieke factoren eigen aan de montage. De cursus staat daarnaast in functie van de oefeningen uitgevoerd in het atelier film

Leerinhoud
-Verdere uitdieping van de kennis van de verschillende gebruikte toestellen (voornamelijk virtuele montage)
-Praktische uitvoering van klankverwerking bij zowel film- als video-oefeningen
-Begeleiding bij de uiteindelijke afwerking van de opgelegde atelierprojecten


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
(kostprijs ingecalculeerd bij de atelierkosten, cfr. atelier film)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
praktische oefeningen, zowel specifiek gericht op montagetechniek, als afwerking van de eigen producten

Evaluatievorm
Criteria: Voldoende inzicht in de diverse montagetechnieken om zowel een documentaire film als een fictiefilm te realiseren.
Permanente evaluatie:
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen, evaluatie van de technische montageaspecten van oefeningen en de gerealiseerde films.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. De Vos