TECHNIEK VAN HET GELUID
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 37.5
Studietijd [D] 101
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Willem VANNIEUWENHUYZEN
Referentie AMAKUF03A13037
 
Trefwoorden
Techniek van het geluid

Doelstellingen
Volgens de individuele noden moet de student nu zowel live- als studio-opnamen kunnen realiseren.
Van belang is het verwerven van enig inzicht in de te gebruiken opnametechniek en de regels die in de beroepspraktijk gelden.
In het streven naar een zekere technische kwaliteit moet de student ontdekken dat werken met geluid boeiend en creatief is en kan leiden tot een harmonieuzer eindproduct.

Leerinhoud
Naast de basistechniek maakt de student uitgebreider kennis met de geluidsstudio, het gebruik van de mengtafel en de randapparatuur, de mogelijkheden van studio-opnamen en postsonorisatietechnieken.
Ook de specifieke apparatuur bij professionele video-opnamen wordt nu besproken.
Toelichting bij de afregeling, bewerking en mixage van geluidssporen bij de videoproductie.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
diverse soorten geluidsdragers

Studiekosten
diverse soorten geluidsdragers zoals magneetband (smaltape), perfotape, DAT- cassettes... (kostprijs ingecalculeerd bij de atelierkosten, cfr. atelier film)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
W. Vannieuwenhuyzen