AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 175.0
Studietijd [D] 663
Studiepunten [E] 23
Doceertaal Nederlands
Titularis Jean-Marie DEMEYER
Referentie AMAKUA04A13008
 
Trefwoorden
Afstudeerproject

Doelstellingen
Realisatie van het afstudeerproject. In de loop van de tweede meestergraad realiseert de student -individueel of in teamverband- een afstudeerproject in functie van de gekozen optie.
Dit project omvat een korte animatiefilm en een dossier.

Leerinhoud
De film duurt ten minste drie minuten (groepswerken cumuleren in tijdsduur) en dient een synthese te zijn van de gedane studies. Beeld-per-beeld-techniek en inhoud zijn vrij te bepalen.
Het dossier omvat:
-een scriptie: dit is een publiceerbare tekst (10 pagina's, getypt), waarin de student een reflexie maakt over het product. Verschillende benaderingen zijn toegelaten, maar de tekst blijft een persoonlijk (en oorspronkelijk) 'statement', die de onderbouw van het project omstandig toelicht en formuleert naar derden.
-een kostenraming, draaiboek en storyboard, een volledige set dia's en zwart-wit afdrukken (stills uit de film).

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Grafische benodigdheden, filmstock, audiovisueel verbruiksmateriaal.
Inclusief laboverrichtingen (ontwikkeling, negatief montage, vertoningsprints) dient een bedrag van 2000 € tot meer te worden voorzien.Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
vrij werk

Evaluatievorm
Criteria: het audiovisueel project dient:
-in beeld per beeld techniek te zijn uitgevoerd
-in een persoonlijke stijlvorming te zijn ontwikkeld en onderbouwd te zijn via een dossier
-technisch te beantwoorden aan de gestelde criteria (klank, continuïteit)
-artistieke kwaliteiten te hebben
-binnen het gekozen formaat of drager, volledig projectieklaar te zijn, d.w.z voor 16 of 35 mm af te leveren als nul of projectieprint met optisch klankspoor

Permanente evaluatie.
Periodegebonden evaluatie: eindbeoordeling door een jury samengesteld uit copromotoren, externe juryleden en de hoofdpromotor. De student kan tijdens de beoordeling de nodige toelichting verschaffen en vragen beantwoorden.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Degryse, J.-M. Demeyer (titularis), L. Demeyere, E. Ubben, G. Vergauwe