KMO & AUTEURSRECHT
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
4de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
4de jaar Beeldende kunst optie fotografie
4de jaar Beeldende kunst optie fotografie
4de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
4de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
Theorie [A] 37.5
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 12.5
Studietijd [D] 132
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis ACAD VAKGROEP
Referentie AMAKUA04A13007
 
Trefwoorden
KMO & auteursrecht

Doelstellingen
KMO management: de studenten moeten voldoende kennis van bedrijfsbeheer kunnen aantonen om zich desgevallend als zelfstandigen te kunnen vestigen.
Auteursrecht: de student in staat stellen de wetgeving betreffende het auteursrecht op te zoeken en te begrijpen.
Het leren lezen van wetteksten en de interpretatie ervan staan hierbij centraal.


Leerinhoud
KMO management:
-Startervoorwaarden en steunmaatregelen
-Handelsregister en BTW-nummer
-Juridische vormen (éénmanszaak, vennootschap, VZW)
-Financieel plan
-BTW en fiscaliteit
-Sociaal statuut zelfstandigen, mutualiteit en statuut kunstenaar
-Boekhouding, balans en resultaatrekening
-Werknemerscontract, C.A.O., Par.Com.
-Verzekeringsproblematiek
-Externe adviseurs

Auteursrecht:
-Het opzoeken van de actuele wetgeving via verschillende methoden, met nadruk op het internet.
-Plaatsing van het auteursrecht binnen het algemeen kader van het recht.
-Artikelsgewijs bespreking van de wet van 30 juni 1994
-Toetsing aan de praktijk, door rechtspraak en de werking van auteursverenigingen.

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties


Leermaterialen
KMO management: losbladige documentatie, modellen van formulieren, actuele info over de evolutie van het kunstenaarsstatuut.
Auteursrecht: wetteksten, kopieën van belangrijke uitspraken en actualiteiten.


Studiekosten
Auteursrecht: geen (de student zorgt zelf voor de uitprint van de teksten)
KMO management : losbladige cursus (betaald via ateliergeld)

Studiebegeleiding
Indien de studenten moeilijkheden ondervinden bij het verwerken of de inhoud van de leerstof, dan kunnen ze steeds een individuele afspraak maken.

Onderwijsvormen
hoorcolleges aangevuld met oefeningen, opdrachten en gastsprekers

Evaluatievorm
Auteursrecht: schriftelijk examen. De student mag de wetgeving meebrengen en dient, aan de hand van de wet, een aantal praktische problemen op te lossen.

KMO management: eindwerk waarin de student zijn eigen situatie bespreekt bij het starten van een eigen zelfstandige activiteit als kunstenaar. Hierin moeten de stappen vervat zijn die de student neemt als starter, een financieel plan met een kosten/baten analyse, een gebudgetteerde balans en resultaatrekening, sociale en aansprakelijkheidsverzekering.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
Auteursrecht: M.-L. Bisschop
KMO management: F. Claeys