SEMIOTIEK VAN HET ARTISTIEK DISCOURS
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
4de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
4de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
4de jaar Beeldende kunst optie fotografie
4de jaar Beeldende kunst optie fotografie
4de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
4de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
4de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 12.5
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Frank VANDE VEIRE
Referentie AMAKUA04A13006
 
Trefwoorden
Semiotiek van het artistiek discours

Doelstellingen
Vanuit een lezing van en een discussie over allerlei moderne teksten rondom kunst inzicht verwerven in de fundamentele problemen die verbonden zijn met de moderne kunst en haar verhouding tot de veranderende maatschappij. De bedoeling is ook dat de student dit inzicht op de kunstactualiteit en op het eigen werk kan betrekken.


Leerinhoud
De grondvraag waarop zal worden ingegaan is: "Wat betekent het dat wij modern zijn?"
Deze vraag zal worden uitgediept en 'beantwoord' vanuit de gezamenlijke bespreking van teksten die op een indringende manier het probleem van de moderniteit en de plaats die de kunstenaar daarin inneemt aan de orde stellen.
De teksten zijn essayistisch, literair, poëtisch of filosofisch.
In de tweede meestergraad worden de thema's behandeld van het artistieke verzet tegen de gevestigde orde. Het doorbreken van grenzen in de zoektocht naar een ander soort leven en tegelijkertijd de ervaring van de vervreemding en het 'Unheimliche'.
Teksten worden besproken van Nietzsche, Balzac, Artaud, Kafka, Bataille, Hoffmansthal, Rilke, Ponge, Huysmans, Sklovsky, Freud en Pessoa.

Begincompetenties
Een brede kennis van de moderne kunststromingen.
Aansluitend op de cursus van de eerste meestergraad.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus en teksten

Studiekosten
Cursus (betaald via ateliergeld)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
In het eerste semester hoorcolleges, in het tweede semester een individueel gesprek over het thema van de paper en begeleiding in kleine discussiegroepen. Deze groepen worden gevormd op basis van het gekozen thema voor de paper.

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen op basis van de cursus én één paper van minimum 2.000 woorden.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
F. Vande Veire