ATELIER ANIMATIEFILM
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 100.0
Stages en scriptie [C] 150.0
Studietijd [D] 425
Studiepunten [E] 15
Doceertaal Nederlands
Titularis Luc DEGRYSE
Referentie AMAKUA04A13001
 
Trefwoorden
Atelier animatiefilm

Doelstellingen
Grondige ontwikkeling van de eigen creatieve processen

Leerinhoud
Het proces van animatiefilm in al zijn onderdelen wordt praktisch begeleid. De ateliers en de studio's (montage en klank) zijn voor de student de biotoop om te werken en te overleggen. In deze werkomgeving worden regelmatig klassikale gesprekken gevoerd waarbij alle ontwikkelingen worden toegelicht

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Audiovisueel verbruiksmateriaal, tekenmateriaal

Studiekosten
zie afstudeerproject

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier en vrij werk

Evaluatievorm
Criteria: het atelier is in tegenstelling tot het afstudeerproject een voornamelijk procesmatig gestuurde evaluatie: hoe wordt het individueel proces georganiseerd, kan de student zich voldoende 'doseren'(in tijd), leeft zij/hij afspraken na, beschikt hij over kritisch inzicht en kan hij communiceren.
Als toetssteen wordt hierbij het afstudeerproject genomen. Op vooraf bepaalde tijdstippen worden werkvergaderingen georganiseerd waarbij het team en de student de stadia van het proces onder de loep nemen.
Daarbij hebben de leden van het onderwijzende personeel inzage in alle stappen van het proces en kunnen ze adviseren of bijsturen.
Een operant evaluatiesysteem met schaalverdeling per projectonderdeel (klank, story, premontage, animatie, scenario,...) wordt vanaf de eerste projectsessie bijgehouden door de adviescommissie en de student.
Permanente evaluatie.
Periodegebonden evaluatie: beoordeling door jury.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Degryse, G. Vergauwe