TECHNOLOGIE
 
Wordt gegeven in 4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
4de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 75.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Louis DEMEYERE
Referentie AMAKUA04A13000
 
Trefwoorden
Technologie

Doelstellingen
Als einddoelstelling moet de student zelfstandig de klankpiste van een film kunnen samenstellen en afwerken. Ideeën kunnen verduidelijken aan een externe klankingenieur

Leerinhoud
In functie van het afstudeerproject worden de studenten individueel begeleid i.v.m. het onderzoek en studie van de klankpiste die bij hun film hoort. Er wordt aandacht geschonken aan de werkmethodes, originele en/of specifieke geluidsopnamen, keuze van opnametechniek, gebruik en planning van de geluidsstudio, mixing en technische afwerking

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Diverse soorten geluidsdragers zoals magneettape - perfotape - D.A.T.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier


Evaluatievorm
Criteria: de inhoudelijke aspecten en de technische kwaliteit van de afgewerkte soundtrack van de film.
Permanente evaluatie: punten worden toegekend op de voorstelling van het eindwerk aan de jury.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Demeyere