SEMIOTIEK VAN HET ARTISTIEK DISCOURS
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
3de jaar Beeldende kunst optie driedimensionale vormgeving, keuze multimedia
3de jaar Beeldende kunst optie fotografie
3de jaar Beeldende kunst optie fotografie
3de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
3de jaar Beeldende kunst optie grafische en reclamevormgeving, keuze grafische vormgeving
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze textielontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie mode-, textiel- en toneelkostuumontwerpen, keuze modeontwerpen
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, grafiek
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, schilderkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, beeldhouwkunst
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
3de jaar Beeldende kunst optie vrije kunsten, mixed media
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 12.5
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Frank VANDE VEIRE
Referentie AMAKUA03A99431
 
Trefwoorden
Semiotiek van het artistiek discours

Doelstellingen
Vanuit een lezing en discussie over allerlei moderne teksten rondom kunst inzicht verwerven in de fundamentele problemen die verbonden zijn met de moderne kunst en haar verhouding tot de veranderende maatschappij.
De bedoeling is ook dat de student dit inzicht op de kunstactualiteit en het eigen werk kan betrekken.


Leerinhoud
De grondvraag waarop zal worden ingegaan is: "wat betekent het dat wij modern zijn?"
Deze vraag zal worden uitgediept en 'beantwoord' vanuit de gezamenlijke bespreking van teksten die op een indringende manier het probleem van de moderniteit aan de orde stellen en de plaats die de kunstenaar daarin inneemt.
De teksten zijn essayistisch, literair, poëtisch of filosofisch.

In de eerste meestergraad wordt het thema van de Vooruitgang behandeld, van het geloof in de 'nieuwe mens'.
Tevens wordt de ambiguë verhouding van de kunstenaar hiertegenover behandeld: tussen euforie en afkeer.
Het pendant van het moderne vooruitgangsoptimisme is een gevoel van crisis, vervreemding, nihilisme. Teksten worden besproken van Schelling, Tzara, Sloterdijk, Paz, Valéry, Jünger, Benjamin, Baudelaire, Nietzsche, Borges, Pessoa en Enzenberger.

Begincompetenties
Een brede kennis van de moderne kunststromingen.

Eindcompetenties


Leermaterialen
Cursus en teksten

Studiekosten
Cursus (via ateliergeld)

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
In het eerste semester hoorcolleges.
In het tweede semester een individueel gesprek over het thema van de paper en begeleiding in kleine discussiegroepen.
Deze groepen worden gevormd op basis van het gekozen thema voor de paper.


Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen op basis van de cursus én één paper van minimum 2.000 woorden.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
F. Vande Veire