MUZIEK
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Martine HUVENNE
Referentie AMAKUA03A99430
 
Trefwoorden
Muziek

Doelstellingen
Inzichten in de mogelijkheden en het belang van klank / muziek in animatiefilm en film, het verwerven van een basisterminologie, het kunnen samenwerken met muzikanten en componisten.

Leerinhoud
Een praktische uitwerking in samenwerking met een componist of een muzikant moet in de eerste meestergraad de synthese vormen van deze cursus. In dit jaar vertrekken we concreet vanuit het werk van de student.
Het doel voor dit jaar: een concept ontwikkelen en ervaring in samenwerking met muzikanten en componist.


Begincompetenties
Het kunnen hanteren van een basisterminologie i.v.m.muziek en het in staat zijn een muziekfragment te analyseren.
Inzicht in de wisselwerking tussen de auditieve en de visuele laag. Een visueel fragment geconfronteerd hebben met verschillende klankbanden.


Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Werking met de muzikant (25 euro)

Studiebegeleiding
Begeleiding van de samenwerking met de muzikant/componist.

Onderwijsvormen
Klassikale en individuele bespreking en begeleiding bij het aanmaken van een klankband vertrekkend van het werk van de student.

Evaluatievorm
Criteria: zowel resultaat als werkproces komen in aanmerking. In hoeverre is de klankband een toegevoegde waarde bij de film. Grondig schriftelijk verslag van de klankband. Basisstandpunt, hoe is de klankband tot stand gekomen, wat waren de moeilijkheden, enz. Kritische bespreking van de klankband bij de gemaakte films. De evaluatie volgt na het werkproces. Permanente evaluatie. Periodegebonden evaluatie: jury.
GEEN 2e zittijd

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
M. Huvenne