ATELIER ANIMATIEFILM
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 150.0
Stages en scriptie [C] 150.0
Studietijd [D] 525
Studiepunten [E] 21
Doceertaal Nederlands
Titularis Luc DEGRYSE
Referentie AMAKUA03A99429
 
Trefwoorden
Atelier animatiefilm

Doelstellingen
Algemeen:
-op technisch gebied: het streven naar een persoonlijke stijl zowel grafisch als filmisch.
-op inhoudelijk vlak: het onderzoek naar eigen thema's, naar een persoonlijke visie.
De oefeningen worden aangewend om ervaring op te bouwen en als degelijke voorbereiding op het afstudeerproject (2MG)

Leerinhoud
Doorheen de twee ateliers wordt een overzicht aangeboden van de verschillende animatiefilmtechnieken: cut-out, papieranimatie, ruimtelijke animatie, enz...
Een drietal technieken worden geoefend via de realisatie van 3 korte animatiefilms. Belangrijk hierbij is dat de student kennismaakt met de verscheidenheid. Een adaptatie van een bestaand kortverhaal met ingelezen narratie (1 à 2 minuten). Véél aandacht gaat naar de rol van het storyboard als vertrekpunt in het realisatieproces. Samen met de leerkrachten muziek en geluid wordt er gewerkt aan een afgewerkt klankbeeld. Voor het muzikale luik wordt hiervoor een beroep gedaan op een componist die in workshopverband improviseert, sonoriseert en communiceert met de betrokken studenten (individueel en in groep).
1 observatieopdracht. Hoe verwerk je opgedane indrukken tot een audiovisueel product.
1 (facultatieve) opdracht voor derden.
1 groepsopdracht (max. 4 tot 5 studenten) waarbij vertrokken wordt vanuit de materie van oude verweerde materialen. De objecten. Ruimtelijke en objectanimatie. Beeld per beeld techniek in het ruimtelijk kader (ruimtelijke opstelling, licht en plasticiteit,...).

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Grafisch materiaal, audiovisueel verbruiksmateriaal en ideeënboekje

Studiekosten
Alle mogelijke tekenmaterialen, papier, cello's, ontwikkelen van 90 meter negatief film, magneetband: 350 €
Eventueel hout, schroeven, labokosten: 120 €.
Studiereis 'Festival Annecy': 250 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
opdrachten - werkatelier

Evaluatievorm
Criteria: wanneer de studenten animatiefilm maken, besteden we aandacht aan de volgende 7 punten:
1. De inhoud van de film
2. De opbouw
3. De montage
4. De grafiek
5. De animatie
6. Het camerawerk
7. De klankband
De films moeten op elk van deze 7 punten zo hoog mogelijk scoren.
Permanente evaluatie.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Degryse, E. Ubben, G. Vergauwe