THEORIE ANIMATIEFILM
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 10.0
Toepassingen [B] 15.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Eric UBBEN
Referentie AMAKUA03A12998
 
Trefwoorden
Theorie animatiefilm

Doelstellingen
Inzichten verwerven in de stromingen en het oeuvre van animatiefilmers in auteurs-of studiocontext.Leerinhoud
drie 'case studies' aan de hand van animatiefilms

Begincompetenties
Beeldgrammatica en montage (cursussen uit de kandidaturen)

Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen nota's

Studiekosten
30 Euro

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcollege en discussieforum

Evaluatievorm
De student wordt uitgenodigd om een vrije keuze te maken uit de animatiefilms van het afgelopen festivalseizoen en tijdens het examen die uitvoerig te bespreken op vlak van:
-persoonlijke appreciatie.
-bepalen van de stijlkenmerken.
-verdiensten op inhoudelijk en vormelijk vlak.
-innovatieve elementen (facultatief).

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
E. Ubben