FILMESTHETICA
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
3de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Leo VAN DAMME
Referentie AMAKUA03A12997
 
Trefwoorden
Filmesthetica

Doelstellingen
Nadenken over de ruime maatschappelijke implicaties van het fenomeen 'film' zelf, via een onderzoek van een samenhang tussen film en samenleving, tussen filmmaker en toeschouwer, tussen filmbeeld en waarneming. Met een voortdurende situering binnen de algemene esthetica, de filmesthetica en de cultuurgeschiedenis.

Leerinhoud
Analyses van Walter Benjamin, Rudolf Arnheim, Ksacavas en André Bazin als dragende structuur.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Eigen nota's

Studiekosten
25 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoorcollege en opdrachten

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Van Damme