ATELIER WAARNEMING, VOORSTELLING, VORMGEVING
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 50.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 175
Studiepunten [E] 6
Doceertaal Nederlands
Titularis Geert CLARISSE
Referentie AMAKUA03A12995
 
Trefwoorden
Atelier Waarneming, Voorstelling, Vormgeving

Doelstellingen
Tekeningen kunnen voorleggen die een onderzoek aantonen met verschillende materialen.
a) onderzoek naar: tekenen als autonome kunstuiting
b) onderzoek naar: tekenen als ondersteunende discipline met de bedoeling het atelierwerk zowel voorbereidend als gelijklopend artistiek te onderbouwen

Leerinhoud
Binnen het ateliergebeuren: de grondige studie van het menselijk levend model in al zijn veelzijdigheid.
Tekenen naar levend model, ongeacht formaat en materialen.

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Tekenmateriaal, schetsboek

Studiekosten
50 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Werkatelier

Evaluatievorm
Op elk moment kan de student zijn werk aan de leraar ter bespreking voorleggen. De beoordeling gebeurt gelijktijdig met de beoordeling animatiefilm.
Permanente evaluatie.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
G. Clarisse