AFSTUDEERPROJECT
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 50.0
Studietijd [D] 100
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Luc DEGRYSE
Referentie AMAKUA03A12993
 
Trefwoorden
Afstudeerproject

Doelstellingen
Inzicht verschaffen in het animatiefilmproductieproces.
Toepassen van de leerinhoud op eigen projecten door middel van dossiers.
Organisatie van creativiteit in een productieplanning.
In staat zijn een pre-productie dossier te ontwikkelen met synoptische gegevens, voorstudies en technische aspiraties, een pre-storyboard.Leerinhoud
Filmproductie: voorbereiding: rol van de producent, financiering, keuze animatietechniek, planning en begroting.
Productie: het artwork - artistieke problemen; postproductie: administratie - promotie - distributie...
Voorbereiding afstudeerproject: vertrekkend vanuit persoonlijke individuele interessesfeer een project concipiëren: hoe zoek je een thema, vormgeving, techniek

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Ideeënboekje

Studiekosten
Kosten productiedossier: 25 €
Grafische benodigdheden: 50 €


Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
hoorcolleges - opdrachten - werkatelier met opdrachten

Evaluatievorm
Filmproductie: periodegebonden evaluatie: evaluatie van schriftelijk productiedossier (motivaties, planning, budget, ...). Voorbereiding afstudeerproject:
criteria: het dossier bevat grafische voorstudies, een synopsis, motivatie en intentie.
De student contacteert een copromotor naar keuze.
Permanente evaluatie
Periodegebonden evaluatie: bespreking van het dossier - voorbereiding afstudeerproject.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
L. Degryse, R. Dehamers