TECHNIEK VAN HET GELUID
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 25.0
Studietijd [D] 113
Studiepunten [E] 4
Doceertaal Nederlands
Titularis Louis DEMEYERE
Referentie AMAKUA03A12992
 
Trefwoorden
Techniek van het geluid

Doelstellingen
Om in de praktijk de nodige professionele kwaliteit te bereiken kan de student dankzij de theoretische kennis een adequate materiaalkeuze maken. Volgens de individuele noodwendigheden moet de student zowel live- als studio-opnamen kunnen verrichten. De student leert hierbij de nodige apparatuur oordeelkundig bedienen. Hij verwerft tevens inzicht in de te gebruiken opnametechniek en regels die in de praktijk gelden

Leerinhoud
De cursus omvat zowel de techniek als de praktijk van de geluidsopname. In de theoretische lessen worden de basisbegrippen van de akoestiek en de elektro-akoestiek behandeld. De praktijk omvat de opname en afwerking van de geluidspiste van de films gemaakt in opdracht van het atelier

Begincompetenties
Techniek van het geluid (tweede kandidatuur)

Eindcompetenties


Leermaterialen


Studiekosten
Diverse soorten geluidsdragers zoals magneettape - perfotape - D.A.T.

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
werkatelier - hoorcolleges

Evaluatievorm
Periodegebonden evaluatie: mondeling examen: beoordeling van de werkstukken

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar 2de examenperiode volgens de bepalingen van het examenreglement.
- Overzetting examencijfer naar een volgend academiejaar volgens de bepalingen van het examenreglement.

OP-leden
L. Demeyere