SCENARIO
 
Wordt gegeven in 3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
3de jaar Audiovisuele kunst optie animatie
Theorie [A] 25.0
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Pieter DE RYCKER
Referentie AMAKUA03A12990
 
Trefwoorden
Scenario

Doelstellingen
Het leren schrijven van een animatiescenario.
Het verwerven van een structuuranalyse van een archetypisch verhaal.


Leerinhoud
Praktische oefeningen.
-Analyseren van een kort- en langspeelanimatiefilms.
-Structuurdoorzicht van een archetypisch verhaal.
-Begrippen leren hanteren in discussie.
-Sequentielijst opstellen volgens de aangeleerde begrippen voor een gegeven verhaal.


Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Tekstverwerker, papier

Studiekosten
10 €

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Hoor- en werkcollege

Evaluatievorm
Permanente evaluatie:

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
P. De Rycker