ATELIER FICTIE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 62.5
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Henk VANDEKERKHOVE
Referentie AKAKUF02A13036
 
Trefwoorden
Atelier fictie

Doelstellingen
1. Het leren omgaan met de productionele en artistieke filmfactoren eigen aan de fictiefilm. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het creatieve denkproces bij een fictiefilm en de organisatie van een professionele filmset.
2. Het aanleren en uitdiepen van de functie van de (acteurs)regisseur.


Leerinhoud
De opgedane kennis uit het atelier film/video wordt toegepast in twee individuele fictieoefeningen gebaseerd op een eigen idee en in samenwerking met de vakken scenario, fotografie van de film, techniek van het geluid en montage.

1. Een acteursoefening in studio op basis van een eigen scenario met de nadruk op het leren omgaan met acteurs, het geven van duidelijke regie-instructies, het motiveren van een productieploeg en het organiseren van een set. De studenten acteren zelf teneinde aan te voelen wat het betekent regie-aanwijzingen te krijgen. De uitvoering gebeurt op video.
2. Een kortfilm op locatie: binnen een opgelegd thema zal de student(e) een uitvoerbaar scenario schrijven waarin verhaalstructuur enerzijds en het beeldconcept anderzijds moeten getuigen van expressiviteit en een groter wordend vakmanschap. Er wordt gewerkt met (semi)professionele acteurs. De uitwerking gebeurt op 16 mm met synchrone klankopname in een professionele setting.

In beide oefeningen zal iedereen om beurt volgens een carrousel-systeem een andere functie waarnemen: regisseur, assistent regisseur, cameraman, fotograaf, klankopnameleider.....
De verschillende stappen van het productieproces worden nauwgezet opgevolgd:
preproductie: idee, scenario, beeldconcept, casting, aanmaken van een draaiboek, opnameplanning en budgettering.
productie: organisatie van een film(set), acteursregie, werken in ploegverband, aanleren van professioneel setgedrag, cameratechniek in de praktijk, (cadrage, beeldcompositie)
fotografie van de film: (lichtopstelling, lichtmeting) klank: ( klankopname, synchroonopname)
postproductie: montage, geluidsmontage en mixage


Begincompetenties
De basisprincipes van scenarioschrijven, découpage en omgaan met het technische materiaal, zoals aangeleerd in de eerste kandidatuur medium film zijn voldoende voorkennis.


Eindcompetenties


Leermaterialen
Het diverse opname en postproductie materiaal film/video/klank is aanwezig in de school

Studiekosten
(samen met het atelier film/video en documentaire) max. 1.250 € op jaarbasis voor pellicule, ontwikkeling, video- en klanktapes. Alle extra individuele kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het scenario zijn ten laste van de student(e)

Studiebegeleiding
De student kan een beroep doen op de begeleidende lesgevers ook buiten de georganiseerde lestijden. Er is steeds begeleiding voorzien tijdens de opnamen en de postproductie.


Onderwijsvormen
Theoretische en technische uiteenzettingen met voorbeelden, werkatelier met uitvoering in studio of op locatie buiten de school. De uitvoering kan gebeuren buiten de gangbare lesuren

Evaluatievorm
Criteria: het beantwoorden van het resultaat aan de vooropgestelde inhoudelijke, vormelijke en technische parameters:
- Het kunnen omgaan met acteurs en het kunnen leiden van een set resulterend in een afgewerkt product waarbij de persoonlijke, creatieve en technische inbreng van de student(e) herkenbaar is.
- Het realiseren van een film volgens de gangbare normen met een zekere professionele attitude.

Permanente evaluatie: op basis van de evolutie van het werk.
Periodegebonden evaluatie: jury op basis van het eindresultaat.

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
B. Boeykens, H. Vandekerkhove