ATELIER DOCUMENTAIRE
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 37.5
Stages en scriptie [C] 62.5
Studietijd [D] 150
Studiepunten [E] 5
Doceertaal Nederlands
Titularis Henk VANDEKERKHOVE
Referentie AKAKUF02A13035
 
Trefwoorden
Atelier documentaire

Doelstellingen
Verder uitdiepen van de technieken en de documentaire principes met het oog op de realisatie van een kleine auteursdocumentaire.


Leerinhoud
De studie van diverse documentaire stijlen en benaderingen aan de hand van voorbeelden.
Het aanleren van de basisregels bij het schrijven van een scenario voor een documentaire.
Het uitvoeren van verschillende opname- en montagetechnieken.
Praktisch:
Na de theoretische uiteenzettingen en enkele vingeroefeningen zal de student(e) een eindwerk realiseren voor dit atelier waarbij zowel onderwerp als aanpak door hem/haar bepaald wordt in samenspraak met de titularis.
De volgende productiestappen worden daarbij uitgewerkt:
Preproductie: research, treatment en scenario
Productie: organisatie en regie, camerawerk, klankopname
Postproductie: montage en klankverwerking
Bij het eindwerk voor dit atelier kan de student(e) zelf een ploeg samenstellen in functie van het onderwerp.
Het eindresultaat duurt maximaal 12 minuten.


Begincompetenties
De basisprincipes van het filmen naar de realiteit en het omgaan met technisch materiaal, zoals aangeleerd in de eerste kandidatuur medium film zijn voldoende voorkennis

Eindcompetenties


Leermaterialen
Diverse opname en postproductie materiaal film/video/klank

Studiekosten
(samen met het atelier film/video en fictie) max. 1.250 € op jaarbasis voor pellicule, ontwikkeling, video- en klanktapes. Alle extra individuele kosten voortvloeiend uit de uitwerking van het scenario zijn ten laste van de student

Studiebegeleiding
Ook buiten de voorziene lessen kan de student een beroep doen op inhoudelijke begeleiding. De uitvoering (opname) doet de student op eigen initiatief.


Onderwijsvormen
Theoretische en technische uiteenzettingen met voorbeelden, werkatelier met uitvoering op locatie buiten de school

Evaluatievorm
Criteria: het beantwoorden van het resultaat aan de vooropgestelde verwachting, de persoonlijke, creatieve en technische inbreng van de student.
Permanente evaluatie: op basis van de evolutie van het werk
Periodegebonden evaluatie: jury op basis van het eindresultaat

Algemeen:
- Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Werkstukken moeten op vastgestelde data worden ingediend of gepresenteerd. Bij wettige afwezigheid van de student moeten de werkstukken door iemand anders worden ingediend.
- Evaluatie tijdens de 1ste examenperiode, geen 2de zittijd.
- Examencijfer van de 1ste examenperiode blijft behouden in de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).

OP-leden
H. Vandekerkhove