DIGITALE BEELDTECHNIEKEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
2de jaar Audiovisuele kunst optie medium-film
Theorie [A] 12.5
Toepassingen [B] 0.0
Stages en scriptie [C] 37.5
Studietijd [D] 90
Studiepunten [E] 3
Doceertaal Nederlands
Titularis Hans VAN DE WALLE
Referentie AKAKUF02A13034
 
Trefwoorden
Digitale beeldtechnieken

Doelstellingen
Verwerven van inzichten in de theoretische, technische en praktische aspecten van diverse digitale beeldtechnieken toegepast in de audiovisuele sector

Leerinhoud
Aanleren van de basisprincipes van de computer in functie van het creatief gebruik van o.a. Illustrator, Photoshop, Adobe Première...

Begincompetenties


Eindcompetenties


Leermaterialen
Computers voor audiovisuele toepassingen

Studiekosten
max. 50 € voor diskettes

Studiebegeleiding


Onderwijsvormen
Theoretische uiteenzettingen, individueel atelierwerk

Evaluatievorm
Permanente evaluatie: op basis van de evolutie.
Periodegebonden evaluatie: evaluatie van het gepresteerde werk op het einde van de lessenreeks.

Algemeen:
-Verplichte deelname aan de onderwijs- en studieactiviteiten.
- Examenmogelijkheid in de 1ste en de 2de examenperiode.
- Overdracht examencijfer van de 1ste naar de 2de examenperiode binnen hetzelfde academiejaar vanaf 10/20.
- Overdracht examencijfer naar een volgend academiejaar vanaf 12/20 (blijft 3 opeenvolgende academiejaren geldig voor hetzelfde jaarprogramma).


OP-leden
H. Van De Walle